Logopediepraktijk Emmen

Tarieven

Tarieven

Prijslijst logopedie

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan brengen wij u het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. In 2023 hebben wij met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. In vrijwel alle gevallen declareren wij de kosten rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.

Elke verzekeraar hanteert zijn hoogte van de vergoeding aan onze praktijk, dit is dus per verzekeraar verschillend. U kunt bij uw verzekeraar hiernaar informeren.

Bij niet tijdige afzegging d.w.z. binnen 24 uur voor de behandeling wordt 100% van het tarief bij de cliënt in rekening gebracht behoudens bij overmacht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

KvK- nummer : 01142554

IBAN-Rekeningnummer : NL96 ABNA 0458943274   t.n.v.  Logopedie D. Snakenborg