Logopediepraktijk Emmen

Tarieven

Tarieven

Prijslijst logopedie

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan brengen wij u het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. In 2019 hebben wij met vrijwel alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. In vrijwel alle gevallen declareren wij de kosten rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.

Onderstaande prijzen gelden:

  • wanneer de logopediepraktijk geen overeenkomst heeft afgesloten met uw verzekeraar of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt.
  • Voor 1 kalenderjaar.
  • Logopedie is vrijgesteld van BTW.

De maximumtarieven die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals logopedisten die bieden in rekening kunnen worden gebracht voor prestaties verricht met ingang van 1 januari 2015. Vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit TB/CU-7092-01 30 juni 2014

• Screening€  20,27
• Anamnesen on onderzoek na screening:€  81,06
• Screening anamnese en onderzoek:€ 101,33
• Eenmalig logopedisch onderzoek:€ 81,06
• Reguliere individuele behandeling (± 30 minuten):€  40,53
• Individuele zitting stotteren / afasie /preverbale logopedie:  €  81,06
• Toeslag behandeling aan huis e/o instelling:€  22,99
• Instructie/overleg aan ouders/verzorgers patiënt:€  40,53
• Overleg met derden:€  40,53
• Verslaglegging aan derden:€  40,53
• Telefonische zitting€  20,27
• Telelogopedie€  40,53
•  Niet nagekomen of te laat (minimaal 24 uur van te voren) afgemelde afspraak€  30,00

Bij niet tijdige afzegging d.w.z. binnen 24 uur voor de behandeling wordt 100% van het tarief bij de cliënt in rekening gebracht behoudens bij overmacht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

KvK- nummer : 01142554

IBAN-Rekeningnummer : NL96 ABNA 0458943274   t.n.v.  Logopedie D. Snakenborg