Logopediepraktijk Emmen

DTL

DTL

Direct naar de logopedist

Met ingang van 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijsbrief van een arts naar de logopedist.  Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de toegang tot logopedie makkelijk te maken. Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL).

Afspreken zonder verwijsbrief

Vanaf 1 augustus 2011 maakt u zelf een afspraak maken met een logopedist. Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is niet meer nodig. Wilt u liever eerst met uw huisarts overleggen? Dat kan. Dan kunt u uw huisarts alsnog om een verwijsbrief vragen.

Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak?

Komt u voor het eerst bij de logopedist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een DTL-screening plaats. Dit is een kort vooronderzoek om te kijken of u aan het juiste adres bent. Heeft uw vraag of klacht wel te maken met een logopedisch probleem? Of een behandeling gestart kan worden hangt van meer factoren af. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heeft u ook andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op logopedie. Als er geen bijzonderheden uit het DTL-onderzoek naar voren komen zal de logopedist overgaan op een gericht onderzoek van uw klacht. Daarna licht de logopedist de huisarts in over het DTL-onderzoek en de logopedische onderzoeksresultaten.

Zijn er twijfels, dan geeft de logopedist u het advies om eerst naar de huisarts te gaan. Als de huisarts u tóch logopedische behandeling adviseert kunt u met een verwijsbrief alsnog de behandeling starten.

Welke vragen kunt u verwachten?

Tijdens de DTL-screening zal de logopedist u enkele vragen stellen over uw klacht. Vragen hebben betrekking op problemen, pijn of functieverlies (o.a. minder spierkracht)  in mond, keel of oor. Ook wordt er gekeken naar de slikfunctie.
De vragen zijn afhankelijk van uw klacht. Hiermee stelt de logopedist vast of er geen andere oorzaken zijn, waarvoor u eerst naar uw huisarts moet.

Is de logopedist opgeleid voor DTL?

Als een logopedist zonder verwijzing werkt heeft hij / zij hiervoor scholing gevolgd. Hier is geleerd om de DTL-screening uit te voeren en vast te stellen of een logopedische behandeling nodig is. Bij ons in de praktijk zijn alle logopedisten DTL geschoold.

Wie betaalt de DTL-screening?

DTL wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Wilt u het zeker weten of uw verzekeraar DTL vergoedt? Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar. Voor enkele verzekeraars heeft u een verwijzing nodig. In 2023 geldt dit als u verzekerd bent bij; Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA).

Wordt de huisarts geïnformeerd?

De huisarts ontvangt de uitslag van de DTL-screening, behalve als u aangeeft dat u dit niet wilt.