Logopediepraktijk Emmen

Werkwijze

Werkwijze

Aanmelding voor logopedie

U moet zelf contact opnemen om een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, per mail of met het contactformulier op deze site. Wij zullen dan uw gegevens noteren en de hulpvraag inventariseren. Daarna maken we een afspraak bij ons in de praktijk. Er wordt geprobeerd deze afspraak zo snel mogelijk in te plannen. De praktijk kent meestal geen wachtlijst, maar houdt u er rekening mee dat uw afspraak niet altijd na school- of werktijd gepland kan worden (dit zijn de meest gewilde tijden).

Eerste afspraak

De eerste afspraak bestaat altijd uit een intake-gesprek. Op verzoek van uw zorgverzekeraar wordt tevens met u als cliënt of als ouder/verzorger een behandelovereenkomst gesloten  Het gaat hierbij om afspraken met betrekking tot de logopedische behandeling. Wat moet u meenemen:

  • eventuele verwijsbrief van de huisarts, of andere verwijzer
  • verzekeringspas
  • een geldig legitimatiebewijs
  • brief van de schoollogopedist, als zij uw kind heeft gescreend

Logopedisch onderzoek

Wanneer het probleem duidelijk is en de achtergronden helder zijn, vindt het logopedisch onderzoek plaats. Voor dit onderzoek zijn over het algemeen meerdere afspraken nodig. Aan de hand van de uitslag van het onderzoek wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld en wordt de frequentie van de therapie besproken. Vaak is de frequentie één keer per week, maar af en toe is een frequentie van twee keer per week noodzakelijk. Een behandeling duurt doorgaans  30 minuten (in die tijd is er ook ruimte voor uw vragen en verdere uitleg) en vindt plaats in de praktijk. De laatste paar minuten van de behandeling wordt gebruikt voor Wanneer er een medische indicatie is wordt er ook aan huis behandeld.

Bij twijfel over de therapiekeuze of wanneer sprake is van een medische oorzaak van uw klacht is het verstandig om toch eerst een verwijzing bij de huisarts/specialist te halen voordat u een afspraak maakt bij de logopedist.

Logopedische behandeling

Aan de hand van het behandelplan wordt de eigenlijke behandeling opgestart, die altijd na een aantal behandelingen geëvalueerd wordt om de vooruitgang vast te kunnen stellen. Bij de behandeling van kinderen vindt er met uw toestemming vaak overleg plaats met school/peuterspeelzaal om een volledig beeld te krijgen van het functioneren van het kind. Eventuele begeleiding vanuit school en de logopedische behandeling kunnen dan optimaal op elkaar afgestemd worden. Het aantal behandelingen hangt af van de soort en de ernst van de klacht. Meestal wordt één keer per week behandeld, maar meer afspraken per week is ook mogelijk. Bij acute klachten, na bijvoorbeeld een infarct of beroerte, wordt meestal twee keer per week behandeld. Tijdens een logopedische behandeling wordt er geoefend, worden adviezen gegeven en afspraken gemaakt voor het oefenen in de thuissituatie. Voor een goed en snel resultaat is het de bedoeling dat deze oefeningen thuis regelmatig worden herhaald.

Afronding

Wanneer het doel naar tevredenheid behaald is, wordt in overleg met u de behandeling afgesloten. Het eindverslag wordt naar de verwijzer (in de meeste gevallen de huisarts) gestuurd. U krijgt een kopie voor u zelf en wanneer het om uw kind gaat ook een kopie voor school. Ook wordt u gevraagd een evaluatieformulier in te vullen via email.

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij Nivel Zorgregistraties.

Belangrijk!

Wanneer u op de afgesproken dag en tijd verhinderd bent, verzoeken wij u om deze afspraak minimaal 24 uur van te voren bij de betreffende logopedist af te zeggen. Bij ziekte graag voor 8.30 uur de afmelding doorgegeven. Dit kan telefonisch (per voicemail of sms of app) of per e-mail. Niet op tijd afgezegde behandelingen worden bij u in rekening gebracht volgens de landelijke richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Dit betekent dat u de kosten van een behandeling zelf moet betalen. Deze rekening wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekering.