Logopediepraktijk Emmen

OMFT

OMFT

Logopedie & OMFT (Oro-myofunctionele Therapie)

Als bepaalde spieren of spiergroepen niet goed functioneren, heeft dit vrijwel altijd een direct gevolg voor de vorm van het gebit en/of de kaken. Vaak is dan ook de spraak gestoord. Als uitsluitend de spraak gestoord is, kan de klassieke logopedie uitkomst bieden. Als de kaken, de tanden en kiezen en/of het kaakgewricht bij het probleem betrokken zijn, werken wij samen met een in oro-myofunctionele therapie (OMFT) gespecialiseerde logopedist.

Wat doet de logopedist?

De logopedist adviseert over een behandeling en zal deze afstemmen op het kind. Mondademen moet zo vroeg mogelijk worden gestopt ter voorkoming van terugkerende verkoudheden en oorontstekingen. De behandeling zal vooral gericht zijn op lipsluiting en op het verstevigen van de mondmotorische spieren. Er worden oefeningen gegeven die de spieren van de tong en lippen versterken. De logopedist kan ook oefeningen geven om de neusademing te stimuleren. Daarnaast wordt de tongpositie zowel in rust als tijdens de spontane spraak getraind en zal de articulatie aan bod komen. Het afwijkend slikken wordt voor of na het wisselen van de voortanden aangepakt. Verder is het belangrijk om duimzuigen vóór het wisselen van de voortanden af te wennen, omdat dit een nadelige invloed op de gebitsontwikkeling heeft.

Wat is OMFT?

Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is erop gericht alle mondspieren weer in evenwicht te brengen door gerichte oefeningen te geven en foutieve gewoonten af te leren. De therapie pakt de oorzaak aan van één of meerdere problemen en niet alleen de gevolgen van het verkeerde evenwicht. Door deze aanpak is de kans op een relaps bij andere therapieën, zoals logopedische articulatie-behandeling, orthodontie of chirurgische kaakcorrectie veel minder.