Logopediepraktijk Emmen

Onderzoeksinstituut Nivel

Onderzoeksinstituut Nivel

Onze Logopediepraktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties 

en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.